РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ПОСВЕТЕНА НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПОЛИТИКИ И НОРМИ И НА УПРАЖНЯВАНИЯ МОНИТОРИНГ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

 

Центърът за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А.” АД, като партньори в Обединение „Евро РИА”, в изпълнение на обществена поръчка, възложена им от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проведе обществена консултация на предварителния проект на Цялостна предварителна Оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг.

 

Консултацията се проведе в периода от 5 септември – 5 октомври 2018 г.

Обобщението на резултатите от консултацията, както и докладът с пълната Оценка на въздействието могат да бъдат намерени тук:

Обобщение на резултатите от обществената консултация

ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.