РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ДОСТЪПНАТА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

22195527_n

Центърът за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А.” АД като партньори в Обединението „Евро РИА” в изпълнение на обществена поръчка, възложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проведе обществена консултация на предварителния проект на Цялостна предварителна оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг.

Резултатите от обществената консултация и финалният вариант на Оценката на въздействието могат да бъдат открити в раздел Обществени консултации.

 

 

 

Публикувано в Public Consultation